Виїзна нарада в ДП «Великобичківське ЛМГ”

ДП “Великобичківське ЛМГ” проводить конкурс на підбір організацій по наданню послуг по заготівлі в 2019р.
22 Листопада, 2019
Збережи ялинку: дітлахи Рахівщини підтримали тематичний аукціон
28 Грудня, 2019
Показати всі

Виїзна нарада в ДП «Великобичківське ЛМГ”

Виїзні наради для лісівників ДП
«Великобичківське ЛМГ” – звична прак-

тика, яка дає змогу не тільки наочно

пересвідчитися у веденні лісового го-
сподарства, а й оцінити стан діяльності
окремо взятого підрозділу, обгово-
рити недоліки, відзначивши шляхи усу-
нення, відзначити позитивний досвід,

порівнюючи по-

бачене з роботою очолюва-
ного колективу. А те, що справ у
лісівників вистачає, змогли пере-
конатися лісничі восьми лісництв
держлісмисливгоспу, відвідавши
Кобилецько-Полянське лісницво.

Ділова зустріч, яку розпочав ди-
ректор підприємства Юрій Сойма, роз-
почалася без вступних роз’яснень, але
за чітко відпрацьованим планом дій. На-
самперед, присутні оцінили господарські
споруди – дроварню, котельню. Позаяк

опалювальний сезон вже розпочався,
наочно пересвідчилися, яку кількість
заготовлено дров, правильність їхнього
зберігання, оцінили ефективність
функціонування котельні. І, зрозуміло,
оглянули пожежний реманент на ви-
падок виникнення непередбачуваних
ситуацій. Не обійшли увагою й інші
господарські споруди, впорядкованість
подвір’я, місце для розташування
контейнерів для роздільного збору
сміття.

Наступним пунктом відвідування
стала адмінбудівля трьох лісництв

  • інспектованого, Щербіловського
    та Середньоріцького. Лісничі по-

бували в кімнаті зберігання лісового
насіння, кормової картоплі та пожеж-
ного інвентарю на випадок виник-
нення лісової пожежі, і тільки згодом –
в кабінетах працівників.

Як зазначив керівник підприємства, на перший погляд, вникання у дрібниці

  • марна трата часу, але саме з них, з повсякденних і незначних деталей, складається повноцінна картина діяль­ності колективу в цілому. Доброго господаря помітно і вдома, і на роботі.

Поїздка в лісові володіння Коби- лецько-Полянського лісництва, яким нині керує Микола Блинтя, розпочалася з КПП №1 урочища Топірня, обладна­ного камерами відеоспостереження. До речі, завдяки окремому додатку на мобільному телефоні, про рух транспорту через контрольно-про­пускний пункт оперативно довідується керівництво державного підприємства.

Після ознайомлення з КПП, про­їхавши кілька кілометрів лісовою до­рогою, яку ще до випадання снігу пла­нують відремонтувати, підсипаючи

 

вибоїни, першу зупинку здійснили в урочищі Широкий луг. Тут ще торік, на площі 0,1 га, заклали плантацію горіха грецького. Оглядаючи зростання мо­лодих пагінців, основну увагу зосере­дили на формуванні крон дерев, щоб до досягнення зрілого віку горіх виглядав належно, з перспективою його викори­стання і для виготовлення меблів.

Плантація новорічних ялинок на площі 0,05 га – за кількасот метрів вгору дорогою, викликала окремі зауваження. Після її ретельного огляду прийняли рішення здійснити тут реконструкцію та провести доповнення вічнозеленим молодняком. А поруч біля неї, де ще збереглася невелика хата, здійснити розчистку старих плодових дерев, замінивши їх молодими саджанцями.

Окрему увагу під час поїздки при­ділили водопропускам, мостам, очистці лінії електропередач від нависаючих й потенційно небезпечних дерев та їхніх гілок. Після випадання снігу, а останніми роками його в горах не бракує, подібні заходи здійснити важко, тому про це дбають заздалегідь.

Базовий лісовий розсадник
Щербіловського та Кобилецько-
Полянського лісництв в урочищі

Бринзин впадає у вічі не тільки через
огорожу з кущів, а і завдяки внутрішній
облаштованості території. Біля кож-
ного наділу – табличка, з якої будь-хто
може довідатися який вид, і які ро-
боти тривають на невеликому, але
вкрай важливому для лісовідновлення
клаптику землі. В розсаднику – ні-
чого зайвого: компостна яма, де пере-
прівають виполоті бур’яни, вже готовий
перегній – для підживлення молодняка і
внесення на вивільнені площі перед чер-
говою підготовкою до посадки насіння,
або саджанців. На черзі – проведення
електроживлення до господарської бу-
дівлі, тим більше, що поруч – лінія елек-
тропередач.

Після відвідин рекреаційних пунктів в урочищах Жамер і Довгий, підсумки підбили на території рекреаційного пункту Генцінгерово. Головний ак­цент керівник підприємства зробив не тільки на виконанні попереднього припису по Кобилецько-Полянському лісництві, але й проаналізував сферу діяльності як цього підрозділу, так і всіх окремо взятих, що входять до структури

держлісмисливгоспу. Відзначалося, що дрібниць у роботі немає, а щоденна, копітка праця дає позитивний результат. Йдеться і про виконання виробничих за­вдань, лісовідновлення, збереження і охорону лісових насаджень, а також про розвиток рекреації,облаштування місць відпочинку, поводження з твердими по­бутовими відходами. Без належного на­ведення ладу в рекреаційних пунктах, наявності водопостачання, чистоти і благоустрою територій, ніхто не виявить бажання зупинитися тут на відпочинок.  Не варто забувати і про протипожежну безпеку та виконання інших заходів, які є частиною щоденних обов’язків лісової охорони. Але найголовніше – слід постійно дбати про гармонійне співжиття людини з довкіллям. Адже завдяки виваженій політиці нині підприємство практично зняло питання щодо забез­печення населення паливними дровами на зиму.

Надалі головні лісничий та інже­нер ДП „Великобичківське ЛМГ” Роман Ясінчак і Михайло Дем’янчук, на­чальник лісогосподарського відділу Ми­кола Хімич проаналізували виконання лісництвами лісогосподарських та ви­робничих завдань за звітний період. Зо­крема, йшлося про рубки догляду, охо­рону лісу, порушення правил пожежної безпеки, поводження з ТВП, незаконні рубки, захист лісу від шкідників, санітарно-вибіркові заходи, заготівлю насіння, кормів для лісової фауни, а також виконання повного обсягу рубок головного користування тощо.

Подібні виїзні наради передба­чається проводити й надалі на те­риторіях усіх лісництв, адже вони, на­самперед, дозволяють обмінятися здобутками у веденні господарства. Досвідом, який формує не одне по­коління лісівників й передає з року в рік наступним.

Михайло ЮРАЩУК.