ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ‘ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО’ (надалі Підприємство), створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 26.05.1995р. № 57 ‘Про створення державних лісогосподарських підприємств у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецьких областях’, зареєстроване розпорядженням голови Рахівської районної ради від 03.07.1995р. №114, засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України (надалі – Орган управління майном) та входить до сфери управління Закарпатського обласного управління лісового господарства (надалі – Управління).

3.1.     Підприємство створено з метою:

  • ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
  • охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.

3.2.     Основними напрямками діяльності Підприємства є:

3.2.1.Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

3.2.2.  Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на
високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.

3.2.3.  Організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників.

3.2.4.  Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що
виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні
функції.

3.2.5.  Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

3.2.6.     Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень.

3.2.7.     Охорона лісів і захисних лісонасаджень, наданих в користування Підприємству, від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

3.2.8.  Облік лісових користувань.

3.2.9.  Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення
лісозаготівельних та деревообробних робіт.

3.2.10.  Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

3.2.11.  Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.   ‘

3.2.12.  Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в том)’ числі і за кордон.

3.2.13.  Облік лісового фонду і реалізація всіх змін у його складі, розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

3.2.14.          Проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених
до рубки, проведення рубок з додержанням діючих норм і правил.

3.2.15.     Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

3.2.16.     Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи  відтворення та охорони лісів.

3.2.17. Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства.

3.2.18. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

3.2.19.          Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та
статистичних звітів.

3.2.20.   Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

3.2.21.   Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

3.2.22.          Здійснення зовнішньо-економічної діяльності, співробітництво з
міжнародними та іноземними організаціями і громадянами., відкриття валютних
рахунків в установах банків.

3.2.23.          Виробництво товарів народного споживання.

3.2.24.  Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування.

3.2.25.  Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

3.2.26.  Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.