Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

ПОЛОЖЕННЯ щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням на робочому місці і дискримінації за ознакою статі та іншим проявам насильства в ДП «Великобичківське ЛМГ»SCAN0058