Лісовий кодекс  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

Земельний кодекс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Податковий кодекс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Кодекс про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кримінальний кодекс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14

Закон України «Про тваринний світ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

Постанова КМУ  №976 від 16.09.2009 р. «Про затвердження Положення  про державну лісову охорону»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF