ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ FSC®

Принципи і критерії FSC® (FSC®-C010811)

Принцип 1. Відповідність національному законодавству та принципам FSC
Критерій 1.1. дотримання державного й місцевого законодавства та адміністративних вимог
Критерій 1.2. оплата зборів, відрахувань, оренди, податків та ін., передбачених чинним законодавством
Критерій 1.3. дотримання положень міжнародних договорів
Критерій 1.4. конфлікти між законодавством та принципами і критеріями FSC
Критерій 1.5. захист лісів від нелегальної діяльності
Критерій 1.6. демонстрація довготривалих зобов’язань дотримуватися принципів і критеріїв FSC
Принцип 2. Права та зобов’язання на володіння землі й лісу
Критерій 2.1. демонстрація прав на землю та ліс
Критерій 2.2. юридичні та традиційні права на землю місцевих общин
Критерій 2.3. суперечки, пов’язані з правами на землю та користуванням
Принцип 3. Права корінних аборигенних етнічних груп
Критерій 3.1. контроль корінним населенням управління лісовим господарством
Критерій 3.2. збереження прав корінних етнічних груп на ресурси та землю
Критерій 3.3. охорона місць особливого культурного, екологічного, та релігійного значення корінних етнічних груп
Критерій 3.4. винагородження корінного населення за використання їхніх традиційних знань
Принцип 4. Соціальні відносини та права працівників
Критерій 4.1. наймання на роботу, навчання, та інші послуги для місцевого населення
Критерій 4.2. дотримання правил охорони здоров’я та безпеки праці
Критерій 4.3. права робітників проводити переговори з роботодавцями
Критерій 4.4. консультації та оцінка соціального впливу
Критерій 4.5. вирішення скарг та встановлення відшкодувань
Принцип 5. Економічні вигоди лісів
Критерій 5.1. економічне функціонування з врахуванням всіх економічних, соціальних та виробничих витрат
Критерій 5.2. оптимальне використання та місцева переробка лісопродукції
Критерій 5.3. зведення витрат до мінімуму та уникнення пошкодження лісових ресурсів
Критерій 5.4. управління лісовим господарством та місцева економіка
Критерій 5.5. підтримка цінності лісових ресурсів та послуг
Критерій 5.6. обсяги вирубування
Принцип 6. Вплив на навколишнє середовище
Критерій 6.1. оцінка впливу на навколишнє середовище
Критерій 6.2. охорона рідкісних та зникаючих видів
Критерій 6.3. підтримка екологічних цінностей та функцій
Критерій 6.4. охорона еталонних зразків існуючих екосистем
Критерій 6.5. охорона грунтів від шкідливих впливів, залишених лісів та водних ресурсів під час виробництва
Критерій 6.6. управління використання хімікатів в боротьбі з шкідниками
Критерій 6.7. використання та зберігання хімікатів, тари з-під них, рідких і твердих неорганічних відходів
Критерій 6.8. використання засобів біологічного контролю та генетично модифікованих організмів
Критерій 6.9. використання екзотичних видів культур
Критерій 6.10. переведення лісу в плантації або використання землі не під ліс
Принцип 7. План ведення лісового господарства
Критерій 7.1. вимоги до плану ведення лісового господарства
Критерій 7.2. перегляд плану ведення лісового господарства
Критерій 7.3. навчання та перевірка працівників лісового господарства
Критерій 7.4. доступність для громадськості певних елементів плану ведення лісового господарства
Принцип 8. Моніторинг та оцінка
Критерій 8.1. частота, інтенсивність та регулярність моніторингу
Критерій 8.2. дослідження та збір даних для моніторингу
Критерій 8.3. надання керівництвом документації сертифікаційній організації з метою проведення моніторингу для відслідковування кожної лісової продукції на її шляху від місця, звідки її взято і до готового виробу, процес відомий під назвою „сертифікація походження продукції”
Критерій 8.4. походження продукції
Критерій 8.5. включення результатів моніторингу в план ведення лісового господарства
Критерій 8.6. загальнодоступна інформація з моніторингу
Принцип 9. Ліси великого природоохоронного значення
Критерій 9.1. оцінка по встановленню ознак природоохоронного значення
Критерій 9.2. процес проведення консультацій
Критерій 9.3. заходи по збереженню та посиленню ознак лісів великого природоохоронного значення
Критерій 9.4. моніторинг для визначення ефективності заходів на встановлення і підтримку таких лісів
Принцип 10. Плантації
Критерій 10.1. перелік цілей запровадження плантацій у плані ведення лісового господарства
Критерій 10.2. розробка та розміщення плантацій
Критерій 10.3. різноманітність у складі
Критерій 10.4. відбір видів культур
Критерій 10.5. відновлення природного лісу
Критерій 10.6. вплив на грунт та воду
Критерій 10.7. шкідники та хвороби в плантаціях
Критерій 10.8. моніторинг негативних впливів, випробування культур та права на володіння землею
Критерій 10.9. плантації, створені на територіях, що були трансформовані з природних лісів після листопада 1994 року